Όροι & Προυποθέσεις Μηχανής

Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ

1. Ο οδηγός πρέπει να είναι άνω των 17 ετών και να έχει το προβλεπόμενο από το νόμο δίπλωμα οδήγησης.
2. Διάρκεια ενοικίασης: 1 τουλάχιστον μέρα. Κάθε ώρα καθυστέρησης χρεώνεται με το 1/5 της ημερήσιας τιμής ενοικίασης.
3. Οι κλήσεις από τροχαίες παραβάσεις κατά τη διάρκεια της ενοικίασης πληρώνονται από τον υπογράφοντα οδηγό.
4. Ασφάλεια: Καλύπτει τον υπογράφοντα οδηγό προς τρίτους.
5. Βενζίνη: Πληρώνεται από τον υπογράφοντα οδηγό.
6. Ζημιές: Όλες οι επισκευές για ζημιές που προκλήθηκαν στο ενοικιαζόμενο μοτοποδήλατο, κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, πληρώνονται από τον υπογράφοντα οδηγό.
7. Δεν επιτρέπονται πάνω στο μοτοποδήλατο περισσότερα από δύο άτομα.
8. Απαγορεύεται η οδήγηση στις παραλίες , σε ακατάλληλους δρόμους και στο βουνό.
9. Δίδεται δωρεάν σέρβις ( σκασμένο λάστιχο , αλλαγή λάστιχου , μπουζί , κλπ. ) μόνο εφ’όσον ο οδηγός έχει τηρήσει αυστηρά τους όρους του παρόντος συμβολαίου. Σε αντίθετη περίπτωση ο υπογράφων οδηγός υποχρεούται να πληρώσει για τις φθορές που προκλήθηκαν στο μοτοποδήλατο.
10. Σε περίπτωση που ο υπογράφων οδηγός προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στο μοτοποδήλατο, η οποία δεν καλύπτεται από την παράγραφο 9, υποχρεούται επίσης να πληρώσει από 30 ευρώ και άνω. Ο υπογράφων οδηγός υποχρεούται επίσης να πληρώσει : α) Ανταλλακτικά , β) Μηχανικό , γ) Διαφυγόντα κέρδη λόγω φθοράς που προκλήθηκε.
11. Αν σκάσει λάστιχο πάρτε μας τηλέφωνο. Το μοτοποδήλατο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγηθεί, γιατί θα προκληθούν ζημιές για τις οποίες θα υποχρεωθεί να πληρώσει ο υπογράφων οδηγός.
12. Αν ο υπογράφων οδηγός χάσει τα κλειδιά χρεώνεται με το ποσό των 15 ευρώ.
13. Το μοτοποδήλατο παραδίδεται στον οδηγό κατόπιν ελέγχου. Αν κατά τη διάρκεια της ενοικίασης παρουσιαστούν προβλήματα στο μοτοποδήλατο ( π.χ. ακίδα στο μπουζί , πέτρα στην εξάτμιση , κάψιμο λυχνίας , κλπ. ) δεν ευθύνεται το “ESCAPE” Rent a Motorbike.
14. Το σέρβις προσφέρεται όταν και εφ’όσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος από τους τεχνικούς του “ESCAPE” Rent a Motorbike.
15. Μόνο ο υπογράφων οδηγός έχει την δυνατότητα να οδηγήσει το μοτοποδήλατο.